piątek, 15 czerwca 2012

GDY ZAWIODA WSZELKIE NADZIEJE NA URZĄDZENIE SOBIE ŻYCIA, MARIANNA POPEŁNI ZBRODNIĘ, KTÓRA WYMIERZY KARĘ ŚWIATU ZA PANUJĄCĄ W NIM SPOŁECZNĄ NIESPRAWIEDLIWOŚĆ.


1 komentarz: